Kolejne sukcesy uczniów TYGLA

11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju odbył się finał wojewódzkiego konkursu o tytuł Młodego Lidera Innowacji. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół Naszego regionu.

 

Uczestnicy prezentowali prace w czterech kategoriach: pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo-techniczne, pomoc dydaktyczna oraz pomysł ekologiczny. Prace były oceniane przez komisję konkursową, w skład której wchodzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej.

W tegoroczne edycji uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, czyli popularnego TYGLA, zdobyli:

 

 trzecie miejsce w kategorii USPRAWNIENIE SOFTWAROWO – TECHNICZNE:
„Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania do nauki zawodu technik informatyk”
autorzy: Paulina Herdzina, Piotr Kuźnik z klasy 2Ti,
promotorzy: Piotr Tokarz, Damian Węckowski

 

 trzecie miejsce w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY:
„Prototyp latającej platformy tworzącej precyzyjne fotografie obiektów wysokogabarytowych w celu wspomagania modelowania 3D”
autorzy: Paweł Chruszcz, Dawid Harazim, Paweł Strzelczak z klasy 4Tm,
promotorzy: Michał Tokarz, Piotr Tokarz,

 

 wyróżnienie w kategorii POMOC DYDAKTYCZNA:
„Prototyp frezarki CNC”
autorzy: Paweł Motyka, Tomasz Stefunyn, Kamil Talarczyk z klasy 3Tm,
promotorzy: Robert Dziurski, Michał Tokarz.

 

Tekst: ZST