KOLEJARZ SENIOR - autorytet i źródło wiedzy

W połowie sierpnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.T.Kościuszki w Rybniku rozpoczął się projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mający na celu zaangażowanie osób w wieku 60+ w realizację zadań edukacyjnych.

 

Projekt realizuje działające przy szkole Stowarzyszenie na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii informatycznych „SPEC” . Dzięki temu seniorzy i uczniowie "Mechanika" wniosą nowy, niepraktykowany dotąd sposób na zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego poprzez międzypokoleniową współpracę fachowców w danym zawodzie, tu: kolejarzy. Niezaprzeczalnie, doświadczenie osób z długoletnim stażem jest najlepszym źródłem wiedzy, szczególnie praktycznej. Dlatego też, szkoła otwiera dziś nowe możliwości swoim uczniom, nowe i niezastąpione niczym doświadczenia, które zdobędą w tym projekcie. Przedmiotem projektu jest budowa dużego mini miasteczka kolejowego, które powstanie w jednej ze szkolnych sal lekcyjnych: trakcje kolejowe, dworce, pasażerowie, kolejarze, tunele, miasteczka, bogata roślinność i wiele innych elementów, które w efekcie końcowym będą zarówno wspaniałym narzędziem edukacyjnym, jak i piękną, widowiskową namiastką odradzającej się dziś branży kolejowej. Współpracujący przy budowie uczestnicy projektu będą wymieniali się wzajemnie doświadczeniami i wiedzą. Szczególnie młodzież, której wyborem zawodowym stała się branża kolejowa, skorzysta z wielu fachowych rad, wskazówek, wiedzy i doświadczenia starszych kolejarzy. Seniorzy zaś, zyskają poczucie, że wiek to atut, że autorytet zawodowy wzrasta z wiekiem dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata praktyki. Oprócz budowy miasteczka w listopadzie odbędzie się dla wszystkich uczestników projektu wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Ten projekt to innowacja, którą szkoła wdraża pilotażowo. Spodziewamy się jednak wspaniałych efektów i potwierdzenia naszych przypuszczeń, iż będzie to "strzał w dziesiątkę". Łączenie przyjemnego z pożytecznym może zakończyć się jedynie sukcesem. A wówczas, podobne projekty będziemy tworzyć dla kolejnych zawodów z naszej oferty, pozyskując następnych niezastąpionych fachowców – seniorów.

 

Tekst: Marek Holona (Dyrektor ZSME)

 

asos logo