Kampania dobra w rybnickim Zespole Szkół Technicznych

Akcja "Warto być dobrym" to największa kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci i młodzieży dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi oraz promująca zachowania prospołeczne i wolontariat jako drogę samorealizacji. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”.

 

Celem akcji było:
- pokazanie dzieciom, że być dobrym to nie wstyd i słabość, a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami bohaterstwo,
- wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet - starszych,
- pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji,
- promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw,
- docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiej istoty.

 

Głównym elementem akcji był konkurs skierowany do uczniów, który każda szkoła prowadziła samodzielnie. Na początku drugiego semestru wychowawcy otrzymali materiały konkursowe, a uczniowie mogli zadeklarować przystąpienie do współzawodnictwa w trzech obszarach:

- pomoc drugiemu człowiekowi ( ja i bliźni),
- zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczności lokalnej  (ja i społeczność),
- działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska   (ja i świat).

 

W ZST do konkursu przystąpili uczniowie 6 klas.

Na spotkaniu z wychowawcami oceniono zaangażowanie i dorobek uczestników konkursu. Zdobywcą  nagrody - roweru górskiego marki Kross ufundowanego przez organizatora został uczeń klasy 1 Tb Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica kształcący się w zawodzie technik górnik Mateusz Malik.

 

Mateusz to:
•kolega, na którego można liczyć,
•wolontariusz projektu „Seniorzy z Zameczku” realizowanego w Czerwionce-Leszczynach,
•współautor powstania spektaklu „Kopciuszek po naszymu”,
•współorganizator pikniku rodzinnego w swojej miejscowości,
•współinicjator powstania boiska parafialnego,
•świadomy mieszkaniec propagujący segregację śmieci w swoim środowisku lokalnym.

 

Mateusz otrzymał również brązową odznakę „PRIMUS INTER PARES” za wyniki w nauce - średnia ocen 4,93.

 

Tekst: ZST

 

warto byc dobrym