Już po raz trzeci dzieci występowały "po ślonsku"

Dnia 25 marca 2014r Przedszkole Nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku zorganizowało III edycję Powiatowego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Od Przedszkolaka do Ślązaka”. Myślą przewodnią tegorocznej edycji było zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Tym razem na scenie DK Chwałowice zaprezentowało się pięć przedszkoli (p-2 ze Świerklan, a także przedszkola rybnickie: P-11, P-14, P-17, P-18). Tradycyjnie już, imprezę otworzył występ inauguracyjny w wykonaniu absolwentów Przedszkola nr 13, a dziś uczniów SP-13.


Wszystkie tegoroczne występy w wykonaniu dzieci dla swoich rówieśników były przepiękne! Imprezę prowadziły „Rechtorki” z Przedszkola Nr 13 – Beata Trybuś, Anna Bogucińska i Emilia Morcinek. Program uświetniły też swą obecnością Panie z jankowickiego Koła Gospodyń Wiejskich – Urszula Kasparek oraz Regina Sobik.

 

Podstawowym i zarazem najważniejszym celem organizowanego corocznie Przeglądu Twórczości Dziecięcej jest krzewienie miłości do swojej „Małej Ojczyzny” oraz wspieranie działań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu (rozwijanie nawyków prozdrowotnych oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i innych). Dlatego też tematyka tegorocznych występów w całości poświęcona była przede wszystkim zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

W tym roku, jak każdego roku, zorganizowanie Przeglądu możliwe było dzięki współpracy z Radą Dzielnicy oraz Domem Kultury Chwałowice i - tradycyjnie już – dzięki stałym sponsorom.
Przegląd objęty został również honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Swą obecnością zaszczycił nas również Przewodniczący Rady Miasta Rybnika – p. Andrzej Wojaczek.

 

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, który był pierwszym etapem przedsięwzięcia, a polegał on na wykonaniu przez dzieci projektu książki pt.: „Zasady bezpieczeństwa znam i o zdrowie dbam”.

 

I miejsce zajęło Przedszkole Nr 2 ze Świerklan, II miejsce otrzymało Przedszkole Nr 18 z Rybnika, III miejsce przypadło dla Przedszkola Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Brzechwy z Rybnika. Pozostałe placówki otrzymały nagrodę za udział w konkursie (Przedszkole Nr 11 z Rybnika, Przedszkole Nr 14 im. J. Korczaka z Rybnika i Przedszkole z Jankowic).

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu Pani Joanna Cichecka - Dyrektor P-13 gorąco zachęciła wszystkich do odwiedzania pokonkursowej galerii prac oraz zaprosiła na poczęstunek.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć i zaangażowanie w tego typu działania, które podkreślają wyjątkowość kulturową i folklorystyczną naszego regionu śląskiego.

 

Tekst: Beata Trybuś (nauczyciel P-13)