Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 26

Szkoła Podstawowa nr 26 w Rybniku - Niewiadomiu w dniu 10 listopada 2017 roku świętowała swoje 50-lecie.

 

O godz. 8.00 uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała i św. Barbary. Następnie Wszyscy, prowadzeni przez poczet sztandarowy, udali się do szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu. W pięknie udekorowanej sali przywitano przybyłych gości, między innymi: władze Miasta Rybnika z wiceprezydentem Wojciechem Świerkoszem na czele, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Rady Dzielnicy i Związków Zawodowych.

 

Część oficjalna rozpoczęła się wspomnieniami ...krótką prezentacją i odczytanymi przez autorkę Ilonę Zientek fragmentami książki o historii Szkoły Podstawowej nr 26.

 

Po przemówieniu pani Dyrektor Ewy Florczyk, zostały zasłużonym osobom, wręczone pamiątkowe statuetki "PRZYJACIELA SZKOŁY ".

 

Zaproszeni goście również zabrali głos, dając wyraz swojej sympatii i szacunku dla "dostojnej jubilatki".

 

Z okazji 50 - lecia przeprowadzono konkurs polonistyczny i plastyczny, laureaci tych konkursów także zostali na tej akademii nagrodzeni.

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, która uświetniła i ożywiła piękną uroczystość.

 

Ukoronowaniem świętowania były popołudniowe spotkania absolwentów, przy akompaniamencie muzyki kameralnej i nastrojowym muzykowaniu chóru.

 

Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci.

 

Tekst: ZSzP2

 

50lecie SP26 1

50lecie SP26 2

50lecie SP26 3

50lecie SP26 4