Job shadowing do Anglii

W dniach 1 do 3 października 4 nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 realizując program Erasmus+ wyjechało na Job shadowing do Anglii – w Heddon-on-the-Wall St. Andrew’s CE First School.

 

Placówka znajduje się w małej miejscowości około 10 kilometrów od miasta Newcastle Upon Tyne w hrabstwie Northumberland w wiejskiej okolicy na północno-wschodnim wybrzeżu Anglii. Jest szkołą półwiejską, do której uczęszcza 169 uczniów z okolicznych miejscowości. Zatrudnionych jest w niej 18 nauczycieli, w tym 10 asystentów.

 

Nauczyciele odbywający Job shadowing w szkole brytyjskiej poznali pracę nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W obydwu przypadkach zapoznali się z pomocami dydaktycznymi, testami i sposobami sprawdzania wiedzy. Poprzez obserwację mieli okazję uczestniczyć w codziennym życiu szkoły i przedszkola.

Polscy nauczyciele rozwinęli się praktycznie w aspekcie interkulturowości, zapoznali ze sposobami integracji uczniów będących dziećmi imigrantów, współpracą szkoły z rodzicami i środowiskiem. Kontakty z nauczycielami zagranicznymi w formie job shadowingu i udziału w szkoleniach rozwinęły ich umiejętności komunikacyjne, wzmocniły kompetencje interkulturowe i polepszyły praktyczną znajomość języków obcych. W wolnych chwilach udało im się zwiedzić „kawałek” pięknej i pełnej urokliwych miejsc Anglii.

 

Tekst: ZSzP4

 

eTwinning