Jeszcze o praktykach zagranicznych w ZSEU

25 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zagraniczne we Francji i w Hiszpanii w ramach projektu  Leonardo da Vinci „Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów”. Składało się ono  z dwóch części. W pierwszej młodzież  podzieliła się zdobytą podczas praktyk wiedzą oraz swoimi refleksjami na temat kultury i życia codziennego krajów, w których gościła. W części drugiej w sposób praktyczny zaprezentowała nabyte umiejętności.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Urszula Warczok, która zwróciła uwagę na korzyści płynące z projektów unijnych.  Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy w placówkach o tak wysokich standardach jak pięcio czy czterogwiazdkowe hotele we Francji czy w  Hiszpanii musi stanowić bodziec do doskonalenia własnego warsztatu. Wiedza zdobyta w trakcie praktyk z pewnością zostanie wykorzystana w przyszłej pracy młodzieży. W dalszej swojej wypowiedzi pani dyrektor podziękowała uczniom za godne reprezentowanie szkoły i miasta za granicą oraz koordynatorom projektu paniom: Jolancie Kula i Grażynie Kula-Kobiałko, jak również opiekunom uczniów: Patrycji Bielaczek i Dariuszowi Idzikowi. Następnie koordynator projektu pani Grażyna Kula-Kobiałko przedstawiła cele i etapy realizacji projektu oraz podzieliła się spostrzeżeniami hiszpańskich i francuskich pracodawców na temat pracy polskich praktykantów.

 

Największe wrażenie na zaproszonych gościach wywarły jednak prezentacje multimedialne przygotowane przez obie grupy: francuską i hiszpańską. Dzięki nim powtórnie można było przeżyć wspaniałą atmosferę towarzyszącą praktykom.

 
Prezentacje pokazały młodzież przy pracy jak i w trakcie  spędzania czasu wolnego, poznaliśmy ludzi, dzięki którym praktyki te mogły się odbyć oraz nowopoznanych przyjaciół. Ponadto jeszcze raz zwiedziliśmy: Carcassonne, Tuluzę, Cité de l’Espace, Saragossę, Barcelonę czy Madryt. Wspomnieniom nie było końca. Niejednemu uczestnikowi spotkania zakręciła się w oku łza wzruszenia.

 

Na koniec spotkania uczestnicy projektu otrzymali z rąk pani dyrektor międzynarodowe certyfikaty EUROPASS potwierdzające ich umiejętności na forum międzynarodowym. Mamy nadzieję, że z takim świadectwem nie będą mieli problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy.

 

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na obiad przygotowany przez uczestników projektu, którego menu składało się z potraw kuchni francuskiej i hiszpańskiej. Był on przygotowany, biorąc pod uwagę walory smakowe i estetyczne według najwyższych standardów europejskich i podany w sposób dyskretny i wykwintny.  

 

Tekst: ZSEU