IV Międzyszkolny Konkurs Młodych Talentów 2014

14 marca 2014r. w Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Młodych Talentów 2014r.

 

Celem imprezy była popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych wśród młodzieży, artystyczna konfrontacja dorobku amatorskich młodzieżowych zespołów tańca i ruchu ponadto doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników oraz nawiązywanie współpracy między gimnazjami i szkołami podstawowymi. Wszyscy uczestniczy konkursu doskonale bawili się w rytmach muzyki tworząc atmosferę zdrowej rywalizacji.

 

W konkursie brało udział 68 uczniów z 12 szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Jury Konkursu w składzie: Marzena Butyłkin – przewodnicząca jury, Monika Floryszak, Ewa Skatuła, Agnieszka Kozielska, Bartek Dyla, postanowiło przyznać następujące miejsca oraz wyróżnienia:

 

 

Szkoła Podstawowa


• Taniec nowoczesny
I miejsce DANCING SOUL – Laura Fajkis, Nicole Wolska- Gabrychowicz, Oliwia Wiśniewska
II miejsce FANTAZJA – Nikola i Alicja Morgała, Paulina Mańczyk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Sobieskiego w Jejkowicach
III miejsce GIRLLS – Weronika Blaut, Nicol Kostorz, Eliza Hulim, Oliwia Szymura ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku

• Inne propozycje taneczne
I miejsce FANTAZJA Sonia Olejnik, Patrycja Dziewior z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 15 w Rybniku
II miejsce A&M – Amelia Horba, Magdalena Bloch ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku
III miejsce LALKI - Dominika Muras, Natalia Wegner z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 11 w Rybniku

 

 

Gimnazjum

• Taniec nowoczesny
I miejsce MOTYLE – Larisa Krolewicz, Aleksander Dyla z Gimnazjum Sportowego nr 1 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku
II miejsce BLACK SKY – Alicja Słomka, Daria Marszołek z Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
III miejsce FREE – Katarzyna Miłkowska, Karolina Knesz, Natalia Jarząbek z Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku

 

• Inne propozycje taneczne
I miejsce MARTYNA I LUIZA – Luiza Nowa, Martyna Łonoszka z Gimnazjum Sportowego nr 1 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku
II miejsce TAŃCZĄCE BALETNICE – Martyna Jarosz, Patrycja Saks z Gimnazjum nr 6 w Rybniku
III miejsce JAR OF HEARS – Karolina Wałkucka , Kamila Olejnik

 

Tytuł najlepszej tancerki w tym roku przypadł Paulinie Mańczyk - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jana Sobieskiego w Jejkowicach, pokonała tym samym uczestniczki ze wszystkich występujących gimnazjów.

 

Tytuł najlepszego tancerza przypadł Aleksandrowi Dyla uczniowi Sportowego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku.

 

Imprezę uświetnił występ młodej grupy tanecznej Dzikie Dziki - opiekunem zespołu był Pan Bartosz Dyla, a także utalentowanych sióstr Gorasdza Agnieszki i Klaudii, opiekunem dziewcząt była pani Monika Floryszak.

 

Koordynator konkursu Pani Monika Kupczak dziękuje organizatorom, w szczególności: Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku Pani dyrektor Krystynie Fizia, Radzie Rodziców za pomoc i osobisty wkład i Panu Grzegorzowi Janikowi Posłowi RP za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego konkursu, przebiegającego w atmosferze sprzyjającej zdrowej rywalizacji pomiędzy uczestnikami konkursu.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Tych, którzy nie zdobyli statuetki zachęcamy do dalszej pracy i życzymy im więcej szczęścia w przyszłym roku.

 

Tekst: G4