IV LO otrzymało Certyfikat Wiarygodnej Szkoły

Kapituła Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła przyznała IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Rybniku Certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

 

Uczestnicząc w Programie szkoła spełnia warunki zawarte w Regulaminie Programu i jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy jak również bezpieczeństwo swoim uczniom. Dzięki udziałowi w Programie, IV LO uzyskało Certyfikat Wiarygodna Szkoła za rok szkolny 2013/2014, którego posiadanie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.
Dzięki Certyfikatowi Uczestnik Programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż szkoły i właściwe jej zarządzanie.