IV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O Złotą Lampkę”

Gabriel Szmid i Maciej Pieczka, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, zdobyli pierwsze miejsce w IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O Złotą Lampkę”.

Finał olimpiady odbył się 10 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.

W finałowych zmaganiach o główną nagrodę -Złotą Lampkę wzięło udział 6 dwuosobowych drużyn ze szkół kształcących w zawodzie technik górnictwa podziemnego ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny.

 

„Złotą Lampkę” wręczył naszym uczniom Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz. Dla finalistów i laureatów wartościowe nagrody ufundowali sponsorzy: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Kompania Węglowa S.A. oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”.

 

Cała dwunastka finalistów na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej ma zagwarantowany maksymalny wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego, a po zdaniu matury indeks Wydziału Górnictwa i Geologii Politechnik Śląskiej.

 

Szczegółowe wyniki finału:

• I miejsce - Gabriel Szmid, Maciej Pieczka, Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, opiekun Małgorzata Kunka
• II miejsce - Mateusz Kędzior, Rafał Wnętrzak, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, opiekun Ryszard Gondek
• III miejsce - Dawid Zieleniewski, Bartosz Grabiec, Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, opiekun Helena Spyra
• IV miejsce - Paweł Lodek, Mateusz Stuka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach, opiekun Paweł Rapacz
• V Łukasz Polko, Wojciech Rąba, Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, opiekun Aleksander Czarnota
• VI miejsce - Jacek Werner, Karol Kot, Zespół Szkół w Łęcznej, opiekun Witold Ogórek

 

Honorowy patronat Olimpiady:

Śląski Kurator Oświaty
Starosta Bieruńsko-Lędziński
Kompania Węglowa S.A.
Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Patronat naukowy: Rektor Politechniki Śląskiej
Patronat medialny: Trybuna Górnicza
Organizator Olimpiady: Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
Koordynatorzy Olimpiady: p. Jacek Witkowski, p. Gerard Urbańczyk

 

Więcej na http://www.nettg.pl/news/119785/gornictwo-zlota-lampka-znow-jest-w-rybniku

 

Tekst: ZST