Informacje dotyczące terminów zawodów i inne ustalenia

Przedstawiam ważne informacje dotyczące terminów zawodów i inne ustalenia.

 

1. Podczas zebrania nauczycieli wychowania fizycznego został przegłosowany wniosek zmieniający dystans, który pokonują dziewczęta szkół podstawowych podczas sztafetowych biegów przełajowych z obowiązujących 800m na 600m.

2. Sztafetowe biegi przełajowe zostaną przeprowadzone 8 października 2015r. na boiskach piłkarskich za RUDĄ.

3. Zgodnie z decyzją Zarządu ŚlSZS w Katowicach podjętą 19 września 2015r. w ww. zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie. Nie obowiązują zapisy zawarte w Informatorze Programowym ŚlSZS na str. 75 oraz 88 dotyczące startu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zgłoszenia szkół do zawodów należy przesłać na adres gszulik@wp.pl do 28 września 2015r. Na ten sam adres proszę przesyłać potwierdzenia wpłat składki startowej.

5. Termin XXII Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2016 został ustalony na 7 – 9 czerwca 2016r.

6. Zgodnie z decyzją Zarządu ŚlSZS w Katowicach podjętą 19 września 2015r. w zawodach piłki nożnej chłopców – Śląska Liga  Orlików o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie. Nie obowiązują zapisy zawarte w Informatorze Programowym ŚlSZS na str. 60 oraz 68 dotyczące startu uczniów gimnazjów.

 

Grażyna Szulik

doradca metodyczny

organizator sportu szkolnego

w Rybniku