Informacja o "zielonej szkole"

uklad pionowy male WFOSiGWW I półroczu 2014 roku w wyjazdach śródrocznych tzw. "zielonej szkole" brało udział 735 dzieci klas III rybnickich szkół podstawowych oraz 43 uczniów rybnickich szkół specjalnych.

 

Wyjazd dofinansował WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 169 920 zł.