Informacja o "zielonej szkole" 2019

uklad pionowy male WFOSiGWW II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w wyjazdach śródrocznych tzw. "zielonej szkole" brało udział 180 dzieci klas III rybnickich szkół podstawowych, w tym 76 uczniów rybnickich szkół specjalnych.

Wyjazd dofinansował WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 48 780,00 zł.