Informacja o "zielonej szkole" 2018

W II półroczu 2018 roku w wyjazdach śródrocznych tzw. "zielonej szkole" brało udział 452 dzieci klas III rybnickich szkół podstawowych w tym 69 uczniów rybnickich szkół specjalnych.

 uklad pionowy male WFOSiGWWyjazd dofinansował WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 101 560 zł.