Informacja o "zielonej szkole" 2017

W I półroczu 2017 roku w wyjazdach śródrocznych tzw. "zielonej szkole" brało udział 480 dzieci klas III rybnickich szkół podstawowych w tym 58 uczniów rybnickich szkół specjalnych.

 

Wyjazd uklad pionowy male WFOSiGWdofinansował WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 107 210 zł.