Informacja o "zielonej szkole" 2015

uklad pionowy male WFOSiGWW I półroczu 2015 roku w wyjazdach śródrocznych tzw. "zielonej szkole" brało udział 513 dzieci klas III rybnickich szkół podstawowych oraz 45 uczniów rybnickich szkół specjalnych.

 

Wyjazd dofinansował WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 115 040 zł.