Indeks Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dla uczennicy ZST

Uczennica klasy 1 Tl (profil technik elektryk), Barbara Klingberg, zdobyła II miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Szkół „EKO”, którego finał odbył się w dniach 11-12 kwietnia 2014 roku w Tucholi. Zdobyła tym samym indeks Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

 

Turniej został zorganizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jego celem była popularyzacja problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo - technicznych.

 

Turniej przeprowadzono w trzech kategoriach tematycznych: artystyczno-projektowej, techniczno-inżynieryjnej i przyrodniczo-leśnej i składał się z 2 etapów.

 

I etap odbył się w marcu 2014 roku. Zadaniem uczestników było stworzenie prezentacji multimedialnej na temat "Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego?" lub napisanie referatu pod tytułem "Jak zorganizować zbiórkę elektroodpadów w celu przekazania ich do powtórnego przetworzenia, aby nie dopuścić do wyrzucania elektrośmieci wraz innymi odpadami?"

 

Do komisji konkursowej napłynęło 112 prac z 98 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Z tej grupy wyłoniono 24 finalistów. Wśród nich znalazła się Barbara Klingberg.

 

II etap (finał) przeprowadzono w Tucholi w dniu 11 kwietnia. Obejmował on 3 części: część I -przyrodnicza, wspólna dla wszystkich finalistów, polegała na rozpoznaniu gatunków roślin i podanie ich pełnych nazw łacińskich i polskich. Częścią II – teoretyczną był test wiedzy składający się z 20 pytań związanych z ochroną środowiska. Część III – praktyczna składała się z dwóch zadań problemowych. Części II i III odbywały się z podziałem na 3 kategorie konkursowe. Barbara startowała w kategorii techniczno-inżynieryjnej.

 

12 kwietnia 2014r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników - Barbara Klingberg zdobyła II miejsce w swej kategorii – nagrodą jest indeks Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

 

Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała pani mgr Zuzanna Dudziak, nauczyciel biologii w Zespole Szkół Technicznych.

 

Szczegółowe informacje o Turnieju oraz galeria zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, pod adresem: http://www.wszs.tuchola.pl/

 

Tekst: ZST