III miejsce uczniów „TYGLA” w zawodach strzeleckich „ O srebrne Muszkiety”

15 maja 2013 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Rybniku odbyły się zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety-2013” zorganizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju.

 

Zawody rozgrywane były w trzech etapach:
1. etap szkolny;
2. etap delegatur KO;
3. etap wojewódzki.
Etap pierwszy – szkolny w Zespole Szkół Technicznych odbył się 13 marca 2013r. Miał na celu wyłonienie drużyny reprezentującej szkołę w dalszym etapie zawodów.
Po przeprowadzonej klasyfikacji indywidualnej w skład reprezentacji szkolnej weszli uczniowie: Mateusz Juda, Przemysław Kupczak, Kamil Tołwiński.
Na szczeblu Delegatury KO w zawodach wzięło udział 5 drużyn 3- osobowych dziewcząt i 12 drużyn 3-osobowych chłopców m.in. ze szkół z Rybnika,  Raciborza, Żor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śl.
Główną konkurencję w czasie zawodów stanowiło strzelanie z karabinu „standard”, kaliber 5,6 mm, o zamkniętych przyrządach celowniczych.
Każdy z uczestników zawodów musiał oddać 23 strzały w tym 3 próbne. Odległość strzelania wynosiła 50 m. do tarczy 154,4/112,4 mm.
Do punktacji zespołowej zaliczano wyniki osiągnięte przez wszystkich uczestników zespołu. Uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Technicznych z Rybnika uzyskali 280 punktów i zajęli III miejsce.
Opiekę nad uczniami podczas zawodów sprawowała mgr Katarzyna Kuliś.