II Międzyszkolny Konkurs „Wielcy Polacy – Jan Długosz”

1 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika – Chwałowic odbył się II Międzyszkolny Konkurs „Wielcy Polacy – Jan Długosz”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach obchodów 600 rocznicy urodzin jednego z największych kronikarzy w dziejach naszego kraju.

 

 

Tematyka konkursu dotyczyła życiorysu wspomnianego twórcy, opisu bitwy grunwaldzkiej jego autorstwa, a uczestnicy musieli wykazać się również wiedzą o wydarzeniach związanych z dziejami Polski w XV wieku. W rywalizacji wzięli uczniowie z sześciu rybnickich szkół podstawowych.

 

Dzieci biorące udział w konkursie miały za zadanie rozwiązać test, którego celem było sprawdzenie stanu wiedzy z wymienionych dziedzin. Pojawiły się również zadania dotyczące pracy z różnorodnymi źrodłami informacji. Uczniowie wykorzystywali więc tutaj cytaty z dzieła „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, reprodukcje obrazów autorstwa Jana Matejki, a także fragmenty filmu „Krzyżacy”. Przedstawiciele każdej szkoły przywieźli również pracę plastyczną, która miała przedstawiać postać Jana Długosza lub nawiązywać do epoki „ojca polskiej historiografii”.

 

Po podliczeniu punktów okazało się, że zwycięzcą konkursu została Antonina Kaczmarczyk (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10), ale konieczna okazała się dogrywka, której stawką było II miejsce. Tutaj lepszą okazała się Olga Świderek (Szkoła Podstawowa nr 34), która w pokonanym polu zostawiła drugą reprezentantkę ZSP nr 10 Maję Uliarczyk. Laureatki trzech pierwszych miejsc zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

 

Cieszy fakt, że Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika – Chwałowic - poprzez organizację konkursu – uczciła 600 rocznicę urodzin Jana Długosza w roku poświęconym temu twórcy. Dzięki przygotowaniu do konkursu dzieci miały okazję poznać szczegóły z życia naszego kronikarza i zetknąć się z różnorodnymi źródłami informacji nawiązującymi do czasów końca średniowiecza.

 

Organizatorkami konkursu były panie Brygida Skowronek (nauczycielka języka polskiego) i Urszula Dziewior (katechetka), a pomocą służył Robert Furtak (nauczyciel historii) z chwałowickiej SP 13.

 

Tekst: Robert Furtak (SP 13)

 

Konkurs o Długoszu