II edycja konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”

21 marca 2013r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 2  im. Janusza Korczaka w Rybniku obył się międzyszkolny konkurs „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, przeznaczony dla uczniów klas V.

Celem konkursu było  propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów, wdrażanie do zachowań bezpiecznych i fair play w życiu codziennym oraz wyrabianie nawyków udzielania I pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia.

 

Wśród honorowych gości byli: p. Aurelia Szymanowska przedstawiciel PULS – MED  w Rybniku, st. sierż. Angelika Strzebinczyk – przedstawiciel policji, p. Małgorzata Grabowska – Powiatowa Stacja Sanitaro – Epidemiologiczna w Rybniku oraz p. Brunon Baszczok – przedstawiciel Rady Dzielnicy Niewiadom. Zaproszeni goście brali czynny udział w pracach komisji konkursowej.

 

W rywalizacji wzięło udział 5 drużyn: SP-21 (1 - drużyna), SP-35  (2 - drużyny), ZSzP-2 (2 - drużyny), które musiały sprostać sześciu różnorodnym konkurencjom.

Po trzygodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. F. Blacharskiego w Rybniku,
II miejsce  zajął Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 im. Janusz Korczaka w Rybniku,
III miejsce zajął Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 im. Janusz Korczaka w Rybniku.

 

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Dzielnicy Niewiadom – współorganizatora konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

 

Tekst: Małgorzata Piecowska - nauczyciel  ZSzP-2 w Rybniku


zyj zdrowo1

zyj zdrowo2

zyj zdrowo3