II edycja konkursu "Wolontariusz roku 2012/2013"

Przypominamy o konkursie na Wolontariusza roku 2012/2013.

wolon pisane noweJeżeli pracowałeś/pracowałaś jako wolontariusz, podziel się swoimi doświadczeniami z innymi. Chcemy nagrodzić tych, którzy poświęcają innym najwięcej czasu. Z pewnością opowieści osób wyróżnionych będą inspiracją dla młodych ludzi do podejmowania wyzwań wolontariatu.

„Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. To dzięki wolontariuszom dowiadujemy się, że można pomagać innym z potrzeby serca, a nie pieniądza. Wartość, którą otrzymują w zamian jest niematerialna, jednak bardzo ważna: to przede wszystkim kształtowanie charakteru, satysfakcja, doświadczenie zawodowe i radość potrzebujących.

Chcąc wyróżnić osoby najaktywniej zaangażowane w wolontariat – Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta ogłaszają II edycję konkursu na wolontariusza roku szkolnego 2012/2013.

Udział w konkursie może wziąć młodzież z rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. W tym celu należy wypełnić tabelę, w której wskazane zostaną instytucje i/lub organizacje oraz ilość godzin, w ramach których brano udział w wolontariacie (kliknij na wzór).

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Zamkowa 5 pok. 28) do 20 czerwca 2013 r. do godz. 18:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz roku 2012/2013”.

Nagrodami w konkursie są bilety na koncert Roda Stewarta w dniu 14 września 2013 r. w Rybniku.