I miejsce drużyny TYGLA w Grze Miejskiej „Bezpieczeństwo bez barier

W piątek 16.05.br w Katowicach odbyła się pierwsza edycja Gry Miejskiej „Bezpieczeństwo bez barier”, która została zorganizowana w ramach kampanii „Pełnosprawne bezpieczeństwo” oraz rządowego programu „Razem bezpieczniej".

 

W promocji bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej wzięło udział 5 drużyn, w tym drużyna z rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Tomasz Cabaj, Radosław Gotowski, Bartosz Maks, Dawid Wawrzynek, Paweł Winecki, pod opieką pedagoga szkolnego pani Barbary Kuwaczki. Drużyna TYGLA zdobyła I miejsce. Na co dzień zawodnicy są uczniami klasy II, kształcący się w zawodzie „technik spedytor”.

Gra ma na celu wspieranie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób z niepełnosprawnością, podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby, a także integracja społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez zmianę negatywnych relacji i stereotypów oraz pokonywanie barier mentalnych. Uczestnicy gry wcielili się w rolę osób niepełnosprawnych: osoba niewidoma, osoba niesłysząca, osoba z dysfunkcją ruchu oraz ich asystentów. Uczestnicy każdorazowo zamieniali się rolami przed wykonaniem zadania i przemieszczali do kolejnego punktu. Zmianę ról koordynował sędzia. Każda z drużyn otrzymała mapę, na której były zaznaczone punkty: Śląski Urząd Wojewódzki, Dworzec PKP, Kinoteatr Rialto, Gmach Biblioteki Śląskiej przy ulicy Ligonia, Lokal "Sceneria" przy ul. Mariackiej. W tych miejscach na uczestników czekały zadania. Na dworcu PKP osoba niewidoma miała odnaleźć tablicę informacyjną, osoba niesłysząca miała ustalić cenę za przejazd pociągiem do Bielska- Białej, a osoba poruszająca się na wózku miała dojechać i skorzystać z toalety. W bibliotece osoba z dysfunkcją ruchu, oprócz jazdy na wózku pomiędzy regałami miała odnaleźć książkę i odpowiedzieć na pytanie, osoba niewidoma odsłuchać fragment książki i powiedzieć kto jest jej autorem , a osoba głuchoniema odnaleźć artykuł w czasopiśmie. W kolejnych punktach, na uczestników czekały zadania związane z rezerwacją biletów wstępu do kina, zamówieniem posiłków w lokalu i załatwieniem sprawy w urzędzie. Gra zakończyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Organizatorem gry miejskiej była Komenda Miejska Policji w Katowicach, Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno - Sportowej, a partnerami Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie Faon, Stowarzyszenie Aktywne Życie, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach.

 

Gra rozegrana została w ramach kampanii społecznej "Pełnosprawne bezpieczeństwo" której organizatorem był Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Policyjna kamera oraz radio TOK FM towarzyszyli drużynom biorącym udział w grze.

 

Tekst: ZST