I LO Rybnik: 2 miejsce Dominiki Bednarz we Włocławku

Dominika Bednarz, uczennica I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku, zdobyła II miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie na niemieckojęzyczną / anglojęzyczną prezentację odbywającym się w III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Warunkiem udziału w pierwszym etapie było nadesłanie autorskiego referatu zilustrowanego prezentacją multimedialną, który został zainspirowany jednym z 15 zagadnień. Temat wybrany przez Dominikę brzmiał następująco: „Młodzież- teraz i niegdyś- pokolenia inne, czy wciąż te same?”. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło ponad stu uczniów z całej Polski. Spośród nich jury wyłoniło finalistów, którzy zostali zaproszeni do liceum we Włocławku, aby wziąć udział w drugim etapie. Polegał on na publicznym przedstawieniu referatu wraz z prezentacją oraz odpowiedzi na dwa pytania dotyczące jego treści. Po zakończeniu tego etapu wyłonieni zostali laureaci trzech pierwszych miejsc w obrębie danego języka. W swoim wystąpieniu oprócz 5-minutowego ustnego przedstawienia treści referatu wzbogaconego pokazem slajdów Dominika zaprezentowała również 3-minutowy film nakręcony wraz z rówieśnikami na poparcie postawionej w referacie tezy. Pod koniec prezentacji uczennica wykorzystała ciekawy pomysł polemizowania z samą sobą nagraną wcześniej na filmie, co znacznie przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności całej prezentacji.

 

Tekst: I LO

 

Dominika Bednarz