I LO: drugie miejsce w konkursie translatorskim w Warszawie

Klaudia Mizia z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śl. zajęła drugie miejsce w konkursie translatorskim zorganizowanym przez jedną z warszawskim szkół.

Ogólnopolski Konkurs Translatorski organizowany jest od trzech lat przez XXXV LO im. B. Prusa w Warszawie. Co roku uczniowie „Powstańców” biorą w nim udział i zajmują wysokie miejsca.

 

Przedmiotem konkursu w pierwszym etapie jest dokonanie tłumaczenia podanego przez organizatora tekstu. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymują zadanie polegające na przetłumaczeniu z języka angielskiego na polski tekstu popularnonaukowego o objętości do 700 słów w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Zwycięskie prace zostają wyłonione zgodnie z następującymi kryteriami: trafność rozwiązań translatorskich, poprawność językowa i stylistyczna, walory literackie tekstu. Uczestnicy mają do swojej dyspozycji słowniki angielsko-polskie, nie mogą się posługiwać własnymi materiałami pomocniczymi ani korzystać z urządzeń elektronicznych.

 

W tym roku do finału konkursu, który odbył w Warszawie, dostali się Klaudia Mizia i Magdalena Paszenda z klasy 1b (uczennice Katarzyny Kuś-Siedleckiej) oraz Michał Błotko z klasy 2f (uczeń Joanny Paweli). Najlepiej z tej trójki spisała się Klaudia Mizia, która zajęła drugie miejsce.

 

Warto dodać, że po ogłoszeniu wyników uczniowie wzięli udział w spotkaniu ze znanym absolwentem warszawskiego liceum, reżyserem Robertem Glińskim („Kamienie na szaniec”). Był on jednym z gości zaproszonych na III Twórcze Spotkania Humanistyczne, na które składał się m.in. konkurs translatorski.

 

Tekst: I LO


paszenda mizia blotko