Harmonogram imprez

Harmonogram imprez (jubileuszów,konkursów) organizowanych przez rybnickie placówki oświatowe w 2010 roku

 

 

L.p.

placówka

nazwa imprezy

Przewidywana data imprezy

1

Zespół Szkół Urszulańskich 

NARNIA - konkursy międzyszkolne dla szkół podstawowych i gimnajzów

10 marca2010 r.

2

ZSzP-3

XXXIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

30 marca 2010 r.

3

SP-11

Bezpieczny Pierwszak - podsumowanie programu w roku szkolnym 209/2010

maj 2010 r.

4

SP-11

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

listopad 2010 r.

Jubileusze

5

MDK

Jubileusz 25-lecia MDK

9 czerwca 2010 r.

6

G-2

Jubileusz  50-lecia szkoły

10 czerwca 2010 r.

7

G-13

Jubileusz 100-lecia szkoły

18 czerwca 2010 r.

8

ZST

Jubileusz 60-lecia szkoły

25 września 2010 r

9

SP-15

Jubuleusz 30-lecia szkoły

21 października 2010 r.

10

SP-5

Jubileusz 40-lecia szkoły

wrzesień 2010 r.

11

IV LO

Jubileusz 20-lecia szkoły

2 października 
2010 r.

       

12

G-4

Perłowe Gody - 30-lecie szkoły 

27 października 2010 r.

Sport

13

ZSB

XVIII Mityng Pływacki o Puchar Dyrektora ZSB

16 kwietnia 2010 r.

14

ZSzP-1

Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

30 kwietnia 2010 r.

15

SP-1

XIV Olimpiada z Sercem

kwiecień 2010 r.

Konkursy ekologiczne

16

P-15

 „EKO-spotkanie na leśnej polanie"

24 kwietnia 2010 r.

17

SP-19

Konkurs Ekologiczny „EKO-Rybnik 2010" dla uczniów rybnickich szkół podstawowych

kwiecień 2010 r.

18

G-1

Konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemii

maj 2010 r.

Regionalne

19

SP-18

X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej  „Moja Ty Ziemio Rodzima.."

10 maja 2010 r.

20

SP-13

IX Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Wiedzy o Regionie klas IV-VI

październik 2010 r.

21

SP-11

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Śląsku - Moja Mała Ojczyzna

listopad 2010 r.

22

ZS-2

V Powiatowy Konkurs Rybnik Miastem Europejskim

listopad 2010 r.

23

ZST

 „Ślązoki nie gęsi" - projekt  I Międzyszkolny Konkurs Znajomości Gwary

wrzesień-grudzień 2010 r.

Unia Europejska

24

G-1

Miejski Konkurs  „Czy znasz Unię Europejską"

31 marca 2010 r.

25

ZSzP-1

VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach UE

13 maja 2010 r.

26

SP-16

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów UE

październik 2010 r.

Polonistyczne

27

ZSEU

Regionalny Konkurs Recytatorski pt.  „Miłość niejedno ma imię" - poezja miłosna XX-XXI wieku III edycja

9 marca 2010 r.

28

G-7

X Miejski Konkurs Recytatorski 

30 marca 2010 r.

29

SP-13

X Miejski Konkurs Recytatorski Rybnik 2010

marzec 2010 r.

30

SP-22

Miejski konkurs ortograficzny dla szkół podstawowych - „X potyczki z ortografią"

20 kwietnia 2010 r.

31

SP-13

VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

26 kwietnia 2010 r.

32

ZS-1

VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Metafizycznej

wrzesień 2010 r.

33

SP-15

Konkurs „Mistrz czytania ze zrozumieniem"

listopad 2010 r.

Języki obce

34

ZS-1

XVI Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

10 marca 2010 r.

35

G-10

V Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

31 marca 2010 r.

36

ZSME

IV Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

marzec 2010 r.

37

SP-32

VI  Międzyszkolny Konkurs Polsko-Angielski Czytelniczo-Czarodziejski

październik 2010 r.

38

ZSB

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Zawodowego 

październik 2010 r.

39

ZSEU

Międzyszkolny Festiwal Piosenki w Języku Angielskim - VII edycja

listopad 2010 r.

40

G-4

II Przegląd Teatrów Obcojęzycznych (j. niemiecki, j.angielski)

grudzień 2010 r.

 Nauczanie wczesnoszkolne

41

SP-18

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas I - III pod hasłem  „Z ekologią na ty"

25 marca 2010 r.

42

SP-20

VII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0-III rybnickich placówek oświatowych

19 kwietnia 2010 r.

Pierwsza pomoc i zdrowie

42

SP-2

IV Międzyszkolny Konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem  „Czy potrafię ratować życie"

25 marca 2010 r.

43

ZSEU

II Międzyszkolne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

marzec-kwiecień 2010 r.

Przedmiotowe

44

ZS-2

IV Rybnicki Konkurs dla gimnazjalistów „Z chemią za pan brat"

luty-marzec 2010 r.

45

G-1

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  „Matematyka bez granic"

4 marca 2010 r.

46

ZS-1

IV Interdyscyplinarny Konkurs  „MATFIZCHEMEK"

23-24 marca 2010 r.

47

ZS-2

Międzyszkolny Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  „I Ty możesz zostać Einsteinem"

marzec-maj 2010 r.

48

SP-1

I Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

20 kwietnia 2010 r.

49

ZS-2

V Konkurs na Projekt Matematyczny - finał

20 kwietnia 2010 r.

50

SP-21

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy  „Zobacz, usłysz, dotknij - rozumiesz ….."

kwiecień 2010 r.

51

ZST

III Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

kwiecień 2010 r.

Religijne

52

ZST

Olimpiada Teologii Katolickiej

I półrocze 2010 r.

53

ZST

Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych

I półrocze 2010 r.

54

SP-19

Międzyszkolna Olimpiada Misyjna Rybnik 2010 VI edycja

październik 2010 r.

Inne

55

ZS-2

X Międzyszkolny Konkurs Filmowy i sesja filmoznawcza na temat „Śmiech w kinie"

marzec-kwiecień 2010 r.

56

ZSME

VI edycja konkursu Przygoda z techniką" dla uczniów gimnazjów ROW

15 kwietnia 2010 r.

57

G-10

"Życie bez przemocy" Międzypowiatowy Przegląd Spektakli Profiilaktycznych

20 maja 2010 r.

58

G-11 

Międzyszkolny konkurs logicznego myślenia -„Logiczne myślenie ułatwia dziś istnienie"

maj 2010 r.

59

ZS-3

Rybnicki Konkurs Wiedzy o PRL

październik i grudzień 2010 r.

Muzyka plastyka

60

SP-3

Konkurs muzyczny  „Życie i twórczość F. Chopina"

11 marca 2010 r.

61

SP-32

II Spotkanie  „W pracowni Mistrza Wyspiańskiego"

listopad 2010 r.

62

ZS-3

V Festiwal Kolędowy  „Anioły śpiewają"

grudzień 2010 r.

Specjalistyczne

63

ZSEU

Międzyszkolny Konkurs Komputeropisania

25 marca 2010 r.

64

ZSB

Konkurs „Bob budowniczy wszystko wyliczy"

marzec 2010 r.

65

ZSB

Konkurs na pomoc dydaktyczną z matematyki „POMAT"

marzec 2010 r.

66

ZSEU

Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

marzec-kwiecień 2010 r.

67

ZSB

Konkurs „Bezpieczny Dom"

kwiecień 2010 r.

68

ZSEU

Konkurs  „Polskie jało" potrawy różnych regionów Polski

22 października 2010 r.

69

ZSEU

 „Sprawny hotelarz"

22 listopada 2010 r.

70

ZS-5

V Konkurs Fryzjerski o Nagrodę Złotego Grzebienia

listopad 2010 r.

71

ZSEU

 „Kelner roku 2010"

8 grudnia 2010 r.

72

ZSEU

Konkurs  „Potraw Bożonarodzeniowych"

8 grudnia 2010 r.

Inne

73

ZSB

Impreza pływacka o charakterze rekreacyjno-sportowym pod hasłem „Płyń po zdrowie"

26 marca 2010 r.

74

G-7

Festyn Integracyjny  „Akcja - integracja"

29 maja 2010 r.

75

ZS-2

VII Piknik przyjaciół II LO

11 czerwca 2010 r.

76

SP-1

Święto szkoły

18 czerwca 2010 r.

77

G-7

Rejonowa konferencja naukowo szkoleniowa pt.  „Sprawni w niepełnosprawności"- z okazji utworzenia klas integracyjnych

16 października 2010 r.

78

SP-16

X jubileuszowa edycja Imprezy Środowiskowej  „Barbórka w Boguszowicach"

4 grudnia 2010 r.

SZKOLNICTWO SPECJALNE

79

ZSS

Eliminacje i udział w XV Regionalnym Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”

marzec-kwiecień 2010 r.

80

SOSW

Konkurs „Bezpieczna Droga"

marzec-kwiecień 2010 r.

81

SOSW

Konkurs pt. „W szkole zdrowo i bezpiecznie"

marzec-kwiecień 2010 r.

82

SOSW

Konkurs  „Biblia księgą życia" - dla szkól specjalnych i integracyjnych

15 kwietnia-15 maja 2010 r.

83

SOSW

VI Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych  „Myślę, tworzę i … czuję, że żyję"

czerwiec 2010 r.

84

SZSzP

Regionalny Konkurs  Turystyczno-Krajoznawczy  „Bystre oko turysty"

wrzesień 2010 r.

85

SOSW

Rybnik jakiego nie znacie - konkurs plastyczny

październik 2010 r.

86

SZSzP

Religijny konkurs integracyjny  „Święci są wśród nas"

październik 2010 r.

87

SOSW

IV Konkurs regionalny  „Śląsk-nasza mała ojczyzna"

15 listopada-15 grudnia 2010 r.

88

SOSW

VI Wojewódzki Integracyjny Przegląd Widowisk JaSEŁKOWYCH - Rybnik 2011

styczeń 2011 r.

MDK

89

MDK

X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny z cyklu  „Wielcy znani i nieznani" pt.  „Nieustanna gonitwa za słońcem w ogrodach impresjonistów

luty-lipiec 2010 r.

90

MDK

Rejonowy Festiwal Muzyczny

14 kwietnia 2010 r.

91

MDK

Rejonowy Przegląd Teatralny

20 kwietnia 2010 r.

92

MDK

Rejonowy Przegląd Taneczny

21 kwietnia 2010 r.

93

MDK

X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Uczniów SP i G

kwiecień 2010 r.

94

MDK

XVI Festiwal Piosenki Turystycznej

listopad 2010 r.

95

MDK

II Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych  „Świat wokół mnie"

wrzesień-listopad 2010 r.

96

MDK

VI Konkurs Plastyczny na znaczek Festiwalu Piosenki Turystycznej

październik-listopad 2010 r.

 OPP PRZYGODA

97

OPP Przygoda

Zwyczaje Wielkanocne na Śląsku - Goik

marzec-kwiecień 2010 r.

98

OPP Przygoda

Na ludową nutkę - konkurs kapel ludowych

kwiecień-sierpień 2010 r.

99

OPP Przygoda

VI Rejonowy Konkurs Plastyczny dla dzieci pt.  „Idzie wiosna"

14 maja 2010 r.

100

OPP Przygoda

Festiwal Piosenki Europejskiej  „We wspólnym domu"

październik-listopad 2010 r.

101

OPP Przygoda

Listopadowe zaduszki

listopad 2010 r.