Gimnazjum nr 5 laureatem konkursu „Mój region - moja mała ojczyzna”

Wręczenie nagród przez panią marszałek Barbarę Kamińską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz konsula Republiki Federalnej Niemiec w Opolu – pana Petera Eck było momentem wieńczącym sukces uczniów Gimnazjum nr 5 im. W. Webera w Rybniku, którzy obok przedstawicieli Gimnazjum nr 1 w Brzegu i Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku, zostali laureatami konkursu na najciekawszy film o regionie „Mój region-moja mała ojczyzna”.

 

Konkurs został zorganizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach programu „Niwki 2013”, realizowanego od 21 lat na bazie porozumienia pomiędzy przedstawicielami organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz Samorządu Województwa Opolskiego i Kuratorium Oświaty w Opolu. W tym roku do programu przyłączył się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Program poświęcony jest edukacji regionalnej i wielokulturowej w różnych jej aspektach.

Grupa projektowa stanowili uczniowie klas drugich: Emilia Płowy, Natalia Śmigielska oraz Mateusz Siedlecki a pracowali pod opieką pani Gabrieli Chraboł.

 

Tekst: G5

 

Mojregion