Finał Wojewódzkiego Konkursu BHP w budownictwie

Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w dniu 27.04.2016 r. w Bytomiu wzięli udział w XVII Finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Budownictwie pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz Bytomskiego Centrum Edukacji dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcącej się w zawodach budowlanych.

Kontynuując finałowe tradycje ZSB, i tym razem uczniowie Budowlanki, przygotowywani przez inż. Mirosława Czerkawskiego, nie zawiedli zdobywając pierwsze miejsce w województwie.

 

Reprezentujące szkołę uczennice Aneta Kwoka i Martyna Wałach wykazały się dużą wiedzą z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, co w podsumowaniu konkursu podkreślali członkowie komisji sędziowskiej oraz przedstawiciele sponsorów konkursu.

 

Ciężka praca włożona w poznanie i utrwalenie wiedzy ponadprogramowej szkoły średniej została doceniona cennymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami dla szkół.

 

Tekst: ZSB

 

XVII FinaL Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Budownictwie