Finał IX Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna Praca w Rolnictwie"

Uczniowie szkół o profilu rolniczym zmierzyli się dziś (piatek, 24 listopada) w finale IX Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna Praca w Rolnictwie" organizowanym przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

 

Prewencja wypadkowa jest jednym z kilku ustawowych zadań, które ma do wypełnienia KRUS. Konkurs - w myśl zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie" - propaguje wśród uczniów, przyszłych rolników, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz promuje wyróżniające się młode osoby zainteresowane poprawą stanu bezpieczeństwa przy pracy rolniczej.

 

Rywalizacja wśród uczniów szkół rolniczych obejmuje obszar działania Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, ma więc charakter wojewódzki. Co roku jego organizacją zajmuje się Placówka Terenowa w Katowicach. Za jego przebieg odpowiedzialna jest Komisja złożona ze specjalistów zajmujących się prewencją w KRUS oraz PIP.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap szkolny odbywa się osobno, w każdej ze szkół, które wyraziły chęć uczestnictwa w rywalizacji. Po przeprowadzonym przez specjalistów szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz projekcji odpowiedniego filmu, uczniowie musieli wypełnić w ciągu 45 minut pisemny test zawierający 20 pytań.

 

W finale wojewódzkim znaleźli się po 2 uczniowie, z każdej szkoły, którzy w teście zdobyli największą ilość punktów. Podczas etapu wojewódzkiego, w podobnym czasie, 1 godziny lekcyjnej, uczniowie mieli do rozwiązania pisemny test wyboru składający się z 25 pytań.

 

W tegorocznej edycji wzięło udział 165 uczniów z 9 szkół Województwa Śląskiego, które zgłosiły akces do udziału. W finale uczestniczyło 18 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr. 1 w Raciborzu, Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespole Szkół Przyrodniczo -Technicznych w Międzyświeciu oraz Powiatowym Zespole Szkół nr. 2 w Pszczynie.

 

W tegorocznym konkursie wojewódzkim największą wiedzą wykazał się Maciej Sufin z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, drugie miejsce przyznano Wiktorii Piechuli z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku, na trzecim miejscu sklasyfikowano Pawła Smelika z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu.

 

Wyłoniono 3 szkoły z największą punktacją. W kolejności są to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu oraz Zespół Szkół nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku.

 

- Dobrze wybraliście. Rolnictwo jest dziś dobrą dziedziną aktywności zawodowej z wielu powodów, oczywiście pod warunkiem, że podchodzi się do niego poważnie, traktuje profesjonalnie i stara się by gospodarstwo było nowoczesne i bezpieczne - powiedział do mlodych uczestników konkursu Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie - Cieszy mnie, że uczestniczycie w tym konkursie i co ważne - własnej woli, nie pod przymusem nauczycieli. Wszystko zależy od was, także wasze bezpieczeństwo, a zawód rolnika jest jednym z najniebezpieczniejszych zawodów. Z wielu powodów - najważniejszy to ten, że mamy w gospodarstwie wiele okazji i możliwości wypadku czy skaleczenia. Dlatego tak ważne jest, by gospodarstwo było zorganizowane z głową, uporządkowane, maszyny sprawne, gospodarz trzeźwy i uważny - a wtedy możena się cieszyć plonami, dotacjami i życiem, które na wsi może być tak samo atrakcyjne, jak w mieście. Takie konkursy jak ten, są jednym z wielu działań prewencyjnych i one przynoszą skutek: w ciągu ostatnich lat liczba wypadków w województwie śląskim zmalała o blisko jedną trzecią! O tyle mniej nieszczęść w waszych domach. Dlatego propagujcie zasady BHP także wśród rówieśników i namawiajcie ich do startu w przyszłym roku.

 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, komisja podkreśliła wysoki i wyrównany poziom wiedzy startujących zawodników. Podziękowano uczestnikom i szkołom za aktywny udział w Konkursie.

 

Informacja prasowa

 

Bezpieczna Praca w Rolnictwie laureaci