Europejskie podsumowanie Comeniusa w SP 11

„A WORLD OF TALES”- „ Świat Baśni” to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 w Rybniku w ramach programu Comenius – uczenie się przez całe życie.

Celem projektu było przybliżenie uczniom idei Europy, poszerzenie wiedzy na temat innych kultur i obyczajów, a przede wszystkim zachęcenie do czytania, jako źródła przyjemności, informacji i wiedzy, przez co czytelnictwo ma stać się dla uczniów przyjemnym przyzwyczajeniem.

 

Partnerami projektu były szkoły podstawowe z Hiszpanii, Francji, Turcji, Rumunii, Włoch, Litwy. Wszelkie działania realizowane były w ciągu dwóch lat w czasie, których pracowano w odniesieniu do baśni, legend lub opowiadań z jednego kontynentu. Uczniowie słuchali bajek w języku ojczystym oraz angielskim, a następnie ilustrowali sekwencje bajek. Dodatkowo odczytywane przez uczniów fragmenty były nagrywane i przesyłane do parterów we Francji i Hiszpanii w celi zamieszenia ich na blogu projektu oraz stworzenia kompilacji CD. Ponad to uczniowie klas młodszych inscenizowali poszczególne baśnie i wystawiali je na szkolnych przedstawieniach. Ważnym elementem współpracy była również wymiana korespondencji, tworzenie gazetek oraz prezentacji multimedialnych ilustrujących działania w ramach projektu.

 

Projekt został wyróżniony przez Agencję Narodową w kraju koordynatora całego projektu, którym była Hiszpania. W związku z tym Ms Maria Rosario Sánchez Marmol została zaproszona na forum do Brukseli dotyczącym szkolnych unijnych projektów.

 

Końcowym efektem wszystkich działań była siódma wizyta robocza o charakterze podsumowującym przedstawicieli z krajów partnerskich w Rybniku. Podczas odwiedzin powstały raporty opisowe działalności, a także przeprowadzono ewaluację projektu.

 

Zagranicznym gościom nie brakowało również atrakcji, gdyż mieli okazję odwiedzić Oświęcim, Wadowice, Kraków oraz poznać piękny Rybnik, a zarazem naszą kulturę, tradycje oraz zwyczaje.

 

Szkolni koordynatorzy projektu trwającego od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. to Maria Wróblewska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego) oraz Monika Niewiadomska (nauczyciel języka angielskiego).

 

Tekst: Monika Jodłowiec-Fritz

 

europejskie podsumowanie comeniusa 1

europejskie podsumowanie comeniusa 2

europejskie podsumowanie comeniusa 3

europejskie podsumowanie comeniusa 4