Europejski certyfikat innowacyjności w nauczaniu języków obcych przyznany ZSE-U w Rybniku

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku otrzymał certyfikat European Language Label, czyli europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych, przyznawany w drodze ogólnopolskiego konkursu przez jury złożone z przedstawicieli: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, British Council, Włoskiego Instytutu Kultury oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

 

Jury w roku 2014 wyróżniło 15 spośród 77 wniosków, wśród których znalazł się projekt Foreign language in my job – I know it! I use it!. (Język obcy w pracy – Znam! Używam!), złożony przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

W czasie uroczystej gali, która odbyła się 22 września br. w Warszawie, dyrektor szkoły pani Urszula Warczok i koordynator projektu Katarzyna Lewczuk-Leśnik odebrały certyfikat z rąk pana Tadeusza Sławeckiego sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przewodniczącej jury konkursowego prof. dr hab. Hanny Komorowskiej oraz dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pana Mirosława Marczewskiego.

 

Laureaci konkursu otrzymali certyfikaty podpisane przez Komisarza Unii Europejskiej do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androullę Vassiliou i Ministra Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską.

 

Przyznanie certyfikatu jest uwieńczeniem systematycznie od kilku lat prowadzonych przez społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych działań w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i konkurencyjności absolwentów Ekonomika na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

 

http://ell.org.pl/?page_id=71
http://www.men.gov.pl/index.php/1443-polska-edycja-konkursu-european-language-label-2014-rozstrzygnieta

 

Tekst: ZSE-U