Europejscy goście w Zespole Szkół nr 6

LdV ZS6Zespół Szkół nr 6 organizuje kolejne spotkanie zagranicznych partnerów biorących udział w programie Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Do Rybnika przyjadą goście z Turcji, Litwy, Łotwy, Włoch i Bułgarii.

 

Nauczyciele z Zespołu Szkół gościli już w Turcji i Bułgarii, a teraz przyszedł czas na Rybnik. W harmonogramie działań przewidziane jest spotkanie w Urzędzie Miasta, w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żorach, warsztaty artystyczne w ZS 6, a przede wszystkim spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które w swoim życiu odniosły sukces zawodowy i teraz chcą podzielić się swoimi doświadczeniami w poruszaniu się na rynku pracy, dając jednocześnie życiowe wskazówki dla innych młodych niepełnosprawnych i nie tylko.

Spotkanie z gośćmi połączone z uroczystą inauguracją zaplanowane jest na 13 maja na godz.12.30 w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145.