Erasmus+ w ZSB

Nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku uczestniczyli w projekcie: „Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe”, którego wartość wynosiła 39 182 euro .

Podczas projektu nauczyciele wyjechali do Portugalii i Włoch na kursy językowe oraz na zajęcia z wypalenia zawodowego i nowoczesnych metod IT w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Niektórzy uczestnicy kursu wzięli udział w obserwacji zajęć w szkole w Portugalii, a Pani Dyrektor przyglądała się pracy dyrekcji w szkole ponadpodstawowej w Portugalii. Zajęcia odbywały się w przepięknej scenerii zabytkowych, urokliwych miast Palermo i Bragi. Warto podkreślić, że projekt nie tylko wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły oraz kompetencji nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego. Wymiana poglądów, wiadomości i doświadczeń między różnymi grupami społecznymi i narodowymi, sprzyja rodzeniu się ciekawych pomysłów oraz koncepcji, które niewątpliwie korzystnie wpływają na jakość pracy , pomagają rozwiązywać problemy i radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w projekcie Erasmus+

Tekst i zdjęcie: ZSB