ERASMUS+ w Zespole Szkół Sportowych

W 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku (wówczas Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski) włączyli się do realizacji projektu ERASMUS+. Jego tematem wiodącym jest "Migracja - wyzwanie dla Europy w XXI wieku". 

 

Jest to dwuletni projekt pięciu europejskich szkół z pięciu różnych krajów. Jego głównym tematem jest migracja w jej różnych aspektach (migracja za pracą, emigracja, imigracja, ruchy na rzecz uchodźców). Głównym celem wspólnych działań jest uświadomienie uczniom kwestii związanych z migracją.

 

Ze względu na aktualność tego problemu we wspólczesnej Europie dotyczy on ważnych aspektów wspólnego życia wielu państw europejskich. Uczestnicy tego projektu stawiają ważne pytanie: "W jaki sposób możemy mieć do czynienia z migrantami i migracją w przyszłości, czy jest to szansa czy zagrożenie dla nas i przyszłości naszego kontynentu?"

Dziś Europa wydaje się nie mieć wspólnej odpowiedzi na wiele pytań dotyczących migracji. To jest powód, dla którego projekt stara się spojrzeć na migrację i jej postrzeganie z różnych perspektyw europejskich.

Projekt jest koordynowany przez niemiecką szkołę. Pracują nad nim także szkoły z Belgii, Hiszpanii, Włoch i Polski. Partnerzy zostali wybrani z jednej strony dlatego, że ich rządy mają rozmaite sposoby radzenia sobie z migracją, a z drugiej mieszkańcy tych krajów prezentują różne doświadczenia i podejście do tego problemu.

 

Międzynarodowe Spotkania są wykorzystywane do wymiany, a zwłaszcza analizy wyników, a także zapoznania się z lokalnymi akcjami i realiami. W trakcie warsztatów w poszczególnych krajach uczniowie poznawali sposoby dokumentowania przeżyć, tworzyli strony internetowe, prezentacje, filmy. Na poziomie kraju uczniowie dokumentowali i analizowali politykę migracyjną własnego kraju.

Gimnazjaliści z Rybnika, głównie uczniowie klas realizujących rozszerzony program nauki języka angielskiego, pod kierunkiem anglistki mgr Magdaleny Kaczmarek w ubiegłym roku szkolnym w ramach wymiany odwiedzili Belgię, Sycylię, Barcelonę i wspólnie z młodzieżą tych krajów pracowali w międzynarodowych grupach nad zgłębianiem zagadnień migracji. Spotkali się również z uchodźcami z Afryki.

W dniach od 7 do 15 października uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku będą gościli delegacje uczniów i nauczycieli partnerskich szkół i wspólnie pracowali nad realizacją projektu pod opieką nauczycieli - pani Jabłońskiej, Muszali i Kaczmarek. Program spotkania zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W ramach realizacji zadań odbędą się zajęcia warsztatowe na terenie szkoły. Goście będą mieli także możliwość poznać Rybnik, odbyć wycieczki do Krakowa, Wrocławia oraz zwiedzić hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau. We Wrocławiu będą uczestniczyli w wykładzie na temat migracji w Polsce po II wojnie światowej oraz obejrzą Panoramę Racławicką i zwiedzą miasto. Będą mieli także okazję obejrzeć najważniejsze zabytki Krakowa.

 

Tekst: ZSS

 

Erasmus 1

Erasmus 2

Erasmus 3

Erasmus 4