"Ekonomik" realizuje kolejne projekty

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z Rybnika jest realizatorem kolejnych dwóch projektów, tym razem w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie": Leonardo da Vinci oraz Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.

 

Projekt: Leonardo da Vinci akcja Partnerstwo - „Przedsiębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy”

 

Uczestnicy projektu :
•    Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych Rybnik – Polska
•    Escola Profissional de Aveiro – Portugalia
•    Institutio De Ensenanza Secundaria La Senia – Hiszpania
•    Ballymena Business Centre – Wielka Brytania
•    Tallinn Polytechnic School – Estonia (lista rezerwowa)

Głównym tematem projektu jest studencka przedsiębiorczość/firmy studenckie.
Uczestnicy będą wymieniać się swoimi doświadczeniami w następujących trzech kluczowych obszarach:
Work Package 1: Przedsiębiorczy obywatele (zatrudnienie, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie itp.);
Work Package 2: Przedsiębiorczy pracownicy (praca zespołowa, ciągłe doskonalenie, projekty badawczo-rozwojowe itd.);
Work Package 3: Nowe przedsięwzięcia biznesowe (generowanie pomysłów, planowanie, pre-inkubacja, rozwój produktów, rozpoczęcie działalności gospodarczej, konkurencja na rynku);
Personel oraz studenci ze strony każdego partnera będą uczestniczyć w wizytach w celu wymiany doświadczeń/nauki w jaki sposób organizacja goszcząca zapewnia program nauczania przedsiębiorczości dla określonej grupy.

 

Projekt trwał będzie do 2014 roku

 

 

Projekt: Comenius Partnerskie Projekty Szkół - “Young Entrepreneurs-Step By Step”

 

W projekcie uczestniczą szkoły z następujących krajów: Polska (ZSE-U) Chorwacja, Finlandia, Rumunia i Turcja. Koordynatorem projektu jest szkoła z Karlovaca (Chorwacja).
Celem końcowym projektu jest stworzenie przez uczniów uczestniczących szkół wirtualnej mini firmy. Podczas trwania projektu uczniowie będą pracowali nad stworzeniem takiej firmy, a w trakcie spotkań wyjazdowych do krajów partnerskich będą wymieniali swoje doświadczenia jak również pokazywali dotychczas wytworzone produkty.

 

Projekt trwa 2 lata do 2014 roku.

 

Tekst: ZSEU