Eko – regaty na tratwach z PET-ów

W dniu 19 czerwca o godz.11.00 na terenie Ośrodka Żeglarskiego Kotwica w Rybniku odbędzie się 3 edycja regat na tratwach z butelek plastikowych PET.

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika od roku 2001 organizuje eko – regaty ma tratwach z PET-ów (plastikowych butelek po napojach). Początkowo przedsięwzięcie dotyczyło tylko klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, z czasem zaś (od 2 lat) zyskało charakter zawodów międzyszkolnych, angażując wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Rybnika.

 

Celem regat jest poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów, jak również mieszkańców Rybnika i okolic, poprzez relacje medialne dotyczące regat. Projekt ma na celu uzmysłowienie szkodliwości spalania plastykowych opakowań. Podczas przygotowywania regat i ich organizacji, zawsze eksponowana jest informacja o tym, że trzy spalone plastykowe butelki wydzielają tyle rakotwórczych dioksyn, ile tona węgla.

Regaty odbywają się na tratwach wykonanych z plastykowych butelek, które są wcześniej zbierane przez uczniów, a po zawodach, utylizowane przez specjalistyczne firmy. Jedna tratwa to 250 plastikowych, 1,5 – litrowych butelek. W imprezie bierze udział co najmniej 10 tratw, czyli 2500 butelek odwozimy do utylizacji.

Regaty, poza charakterem ekologicznym, integrują młodzież i nauczycieli rybnickich szkół, co może być traktowane jako kapitał społeczny, możliwy do wykorzystania przy innych przedsięwzięciach społecznych i ekologicznych.