Edukacja ekologiczna z elementami języka angielskiego w klasach europejskich

W dniu 6 czerwca 2014 r. klasa 3e w ramach innowacji pt. Edukacja ekologiczna z elementami języka angielskiego w klasach europejskich oraz uczniowie klas drugich w ramach projektu „Szlakami śląskich zabytków techniki i architektury" wzięli udział w wycieczce rowerowej do Rud Wielkich pod opieką nauczycieli pana Jarosława Janiaczyka oraz pań Ewy Koszyk, Sabiny Bachurek, Agnieszki Kala oraz Ewy Skatuła.

 


Celem wycieczki było poznanie walorów historycznych, przyrodniczych oraz turystycznych Chwałęcic, Stodół oraz Rud Wielkich. Wyprawa rowerowa rozpoczęła się od poznania ścieżki przyrodniczo-leśnej „Gzel” w Chwałęcicach, na której znajduje się 20 przystanków edukacyjnych związanych z ochroną i hodowlą lasu, gospodarką wodną, przystosowaniem mieszkańców naszych lasów do życia oraz obrazujących pracę leśnika. Dalej trasa wiodła przez Stodoły, gdzie uwaga uczniów zwrócona została na pocysterski dwór, dom papieski, stadninę koni oraz zaporę. Następnie jadąc ścieżką rowerową w otoczeniu lasu grupa dotarła do Rud Wielkich, by zwiedzić tam zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej. Ostatnim bardzo ważnym punktem wycieczki był Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy z Parkiem Krajobrazowym "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" i Bazyliką Mniejszą Wniebowzięcia NMP. Park to miejsce, w którym uczniowie mogli zobaczyć oraz podjąć próbę rozpoznania ciekawych gatunków roślin, drzew oraz zwierząt. Na terenie Parku występuje bogata kolekcja roślin objętych całkowitą lub częściową ochroną. Znajdują się tam 52 pomniki przyrody, w tym dąb szypułkowy „Cysters” (najstarsze drzewo w parku), platan klonolistny, jesion wyniosły oraz lipa drobnolistna. Bogactwo flory na terenie Parku wzbogaca obecność wielu gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków wpisanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, uznawanych za zagrożone. Wycieczka byłą wspaniałą okazją do poznania walorów naszego regionu oraz okazją do aktywnego spędzenia czasu.


Tekst: G4


Edukacja ekologiczna g4