DZIEŃ PROFILAKTYKI W G10

 

Na powitanie wiosny w Gimnazjum w Ligocie - Ligockiej Kuźni odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Jego celem była popularyzacja wiedzy o zapobieganiu uzależnieniom oraz propagowanie pozytywnych wzorców zachowań.

 

Uczniowie mieli okazję nabyć  wiedzę profilaktyczną oraz przypomnieć sobie zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

W ramach imprezy gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z policjantem - specjalistą ds. nieletnich, który przeprowadził pogadankę na temat szkodliwości uzależnień i bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy.  Odbył się również ogólnoszkolny konkurs plastyczny na plakat o tematyce szkodliwości uzależnień. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku przeprowadzili pokaz wyposażenia nowoczesnego wozu strażackiego oraz pokaz ratownictwa medycznego. Odbył się również kilkuetapowy quiz "Moja szkoła jest moja - wiem o niej wszystko".

Impreza okazała się na tyle atrakcyjna dla uczniów G10, że wybrali ten interesujący i pożyteczny sposób spędzenia pierwszego dnia wiosny  rezygnując z tradycyjnych w tym dniu wagarów.

 

Tekst: R. Stąsiek - G10