Dzień Edukacji Narodowej 2014

Wczoraj uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali nagrody za swoje zasługi, a w przerwie można było obejrzeć wystawę fotograficzną "Zmiany w rybnickiej oświacie".

 

W trakcie spotkania, które miało miejsce w Domu Kultury w Niedobczycach wręczono Medale Mikołaja z Rybnika oraz nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się nauczycieli. Ponadto przekazano listy gratulacyjne dla osób uhonorowanych w bieżącym roku medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodami Kuratora Oświaty.

Medal Mikołaja co roku wręczany jest osobom, które odcisnęły szczególne piętno na rybnickiej oświacie jako nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy. W bieżącym roku do tego szacownego grona dołączyli:

 

Pani Maria Bieniek - była nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 13. Jej dorobek nauczycielski został uhonorowany licznymi nagrodami. Poza pracą zawodową Pani Maria była zaangażowana w życie społeczności lokalnej, przez wiele lat prowadziła zajęcia w Ośrodku Kulturalnym, założyła też Koło Ligi Kobiet na terenie szkoły. Pani Maria Bieniek czynnie uczestniczy i angażuje się w życie związku NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i edukację rybnicką.

 

Pani Bogumiła Mencel - emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 9. Aktywnie uczestniczyła w pracach Ośrodka Metodycznego. Przygotowywała konferencje szkoleniowe dla nauczycieli. Była inicjatorem wielu projektów realizowanych z młodzieżą na rzecz miasta i szkoły. Jej dorobek nauczycielski został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami.

 

Pani Henryka Macek - wieloletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych i wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Współtwórca bazy dydaktycznej i warsztatu pracy nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Przez ponad 40 lat pracy zawodowej wykształciła i wychowała setki absolwentów, którzy tworzą fundament branży gastronomicznej naszego miasta.

 

Pani Elfryda Słomka - absolwentka i wieloletnia nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i handlowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, Opiekun ówcześnie działającej Spółdzielni Uczniowskiej, laureatów Ogólnopolskich i Wojewódzkich Konkursów Młodego Sprzedawcy. Wzorowy wychowawca i nauczyciel wielu rzeszy absolwentów, cenionych przez pracodawców branży handlowej.

 

Pani Alicja Danel - uczyła języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym -rozwijała zainteresowania przedmiotem kładąc nacisk nie tylko na naukę języka, ale też w twórczy sposób zapoznawała uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych organizując zabawy z okazji tradycyjnych świąt obchodzonych w tych państwach. Cechowała ją nie tylko miłość do języka angielskiego, ale też miłość do gór, czym podczas licznych wycieczek krajoznawczych zarażała młodzież.

 

Lista nagrodzonych