Dzieci z Przedszkola nr 25 pisały "Listy dla Ziemi"

W dniach 15-30 kwietnia 2013r. dzieci z Przedszkola nr 25 w Rybniku brały udział w ekologicznej akcji „Listy dla Ziemi” zorganizowanej przez fundację ekologiczną ARKA.

 

Przedszkolaki pisały listy skierowane do dorosłych, w których prosiły o szanowane przyrody.  Na codziennych zajęciach dzieci były wdrażane do szanowania przyrody oraz kształtowano ich postawy proekologiczne w codziennym życiu – segregowanie odpadów, szanowanie zieleni, racjonalne wykorzystywanie wody.

Na zakończenie akcji, na placu przedszkolnym został zorganizowany happening, w którym wzięły udział wszystkie przedszkolaki oraz ich rodzice. Dzieci przygotowały krótki program artystyczny dotyczący ekologii. Po występach przebrane dzieci wraz z rodzicami przeszły korowodem ulicami dzielnicy Niedobczyce. Trzymając w rękach  transparenty, głośno skandowały wypisane na nich hasła ekologiczne.

 

Tekst: ZST

 

listy dla ziemi1

listy dla ziemi2