Dzieci i młodzież z SP 16 przeciw uzależnieniom

3W ramach programu „Bezpieczna Przestrzeń sposobem na wyzwolenie aktywności dzieci i młodzieży” realizowanego w szkołach podstawowych w Rybniku odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań poruszających problematykę uzależnień od narkotyków, alkoholu, papierosów i komputera. W konkursie na plakat, ulotkę, wierszowankę i gazetkę szkolną wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Jury oceniało estetykę wykonania, walory artystyczne, zgodność z tematem.

 

Najbardziej barwne i przejmujące realizacje wykonali uczniowie:

W kategorii plakat:

I miejsce: Marcin Wawreczko

II miejsce: Wojciech Sobiecki

III miejsce: Klaudia Adamaszek

W kategorii ulotka:

I miejsce: Krzysztof Gamoń

II miejsce: Wiktoria Kubera

III miejsce: Karolina Kapa

W kategorii wierszyk:

I miejsce: Wojciech Kamiński

II Szymon Burda

III Zofia Gazda

W kategorii gazetka szkolna:

I miejsce: klasa VI c

II miejsce: klasa V b

III miejsce: klasa VI a

Spotkanie uświetnił pokaz walk Ju Jitsu w wykonaniu wychowanków Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego pod opieką sensei Mariusza Wowry.

Na uwagę również zasługują scenki zagrane przez młodych aktorów z SP16, prezentujące sytuacje zagrożenia uzależnieniami i propagujące silną wolę wobec niebezpiecznych substancji, mogących mieć zły wpływ na naukę, relacje z rówieśnikami czy problemy rodzinne. 7

Profesjonalnego wsparcia merytorycznego udzielił policjant Dariusz Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku opowiadając uczniom o odpowiedzialności karnej małoletnich.

Druga część spotkania dotyczyła mediacji rówieśniczych, o których w wyczerpujący sposób opowiedziały nam uczennice biorące udział w mediacjach posługując się prezentacją multimedialną.

Imprezę zakończyło oficjalne wręczenie szkolnym mediatorom kamizelek i identyfikatorów, pozwalających na rozpoznanie w szkolnym tłumie osób, które będą w stanie pomóc w bezprzemocowym rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych. W mediacje rówieśnicze w SP16 zaangażowało się aż 13 młodych ludzi.

Serdecznie gratulujemy wspaniałej organizacji, dziękujemy wszystkim występującym i życzymy powodzenia w popularyzowaniu profilaktyki uzależnień i mediacji rówieśniczych.

 

1

24

1110

9

8

5

6