Dyplom dla SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku  otrzymała dyplom za udział w drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Baw się i bądź bezpieczny” w roku szkolnym 2011/2012 od Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

 

Szkoła poprzez koordynatora, którym była Teresa Zielonka, miała kontakt z organizacją UNICEF, zaplanowała i przeprowadziła zajęcia dydaktyczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci, przygotowała materiały informacyjne dla uczniów oraz ich rodziców a także zorganizowała zajęcia dla dzieci. Działania te przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów w zakresie ich bezpieczeństwa i prewencji wypadków.

 

Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Światowa Organizacja Zdrowia.

 

sp12 unicef