Dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rodzice/opiekunowie prawni, którzy zapewniają dowożenie i opiekę swojemu niepełnosprawnemu dziecku do placówki oświatowej mogą zawrzeć z Prezydentem Miasta umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ.

Do ustalenia stawki za 1 przejazd (dojazd z domu do placówki oświatowej i powrót z placówki oświatowej do domu) będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. tj.:
LPG: 1,85 zł/litr
ON: 4,95 zł/litr
Pb95: 5,02 zł/litr