Dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice/opiekunowie prawni, którzy zapewniają dowożenie i opiekę swojemu niepełnosprawnemu dziecku do placówki oświatowej mogą zawrzeć z Prezydentem Miasta umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.

Do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana cena paliwa wynikająca z Uchwały nr 275/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r, tj.:

  • benzyna: 4,89 zł/litr
  • olej napędowy: 4,95 zł/litr
  • LPG: 2,06 zł/litr

 

Wniosek o zawarcie umowy dot. zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do placówki oświatowej (doc, 43 KB)