Dodatkowy konkurs na realizację zadania publicznego

19 sierpnia 2015 r. został ogłoszony dodatkowy konkurs na realizację zadania publicznego: organizację opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w formie opiekuna dziennego od 14 września do 31 grudnia 2015 r.

Z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 492/2015 oraz z formularzami ofertowymi można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=27854

Ostateczny termin i miejsce składania ofert: do dnia 8 września 2015 r. godzina 15:30 - Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.