„Człowiek w rozwoju zrównoważonym” - nowy projekt "Ekonomika"

 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z początkiem stycznia 2013 r. przystąpił do realizacji kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Projekt „Człowiek w rozwoju zrównoważonym” będzie realizowany wspólnie ze średnią szkołą czeską z Ostrawy przez 6 miesięcy. Grupa docelową projektu są uczniowie klasy 2 TB.

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży idei rozwoju zrównoważonego.

Poprzez szereg działań o tematyce ekologicznej, sportowej, zdrowotnej i turystycznej pokazanie, że we współczesnym świecie dalsze istnienie człowieka może nastąpić tylko w rozwoju zrównoważonym ze środowiskiem naturalnym.

Projekt przewiduje czterodniowy pobyt młodzieży polskiej i czeskiej (21-24.05.2013 r.) w Polsce oraz czterodniowy pobyt (14-17.05.2013 r.) w Czechach.

Działania projektu mają zaspokoić potrzeby aktywności młodzieży, jednocześnie uwrażliwiając ja na walory otaczającego środowiska.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z początkiem stycznia 2013 r. przystąpił do realizacji kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Projekt „Człowiek w rozwoju zrównoważonym” będzie realizowany wspólnie ze średnią szkołą czeską z Ostrawy przez 6 miesięcy. Grupa docelową projektu są uczniowie klasy 2 TB.

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży idei rozwoju zrównoważonego.
Poprzez szereg działań o tematyce ekologicznej, sportowej, zdrowotnej i turystycznej pokazanie, że we współczesnym świecie dalsze istnienie człowieka może nastąpić tylko w rozwoju zrównoważonym ze środowiskiem naturalnym.
Projekt przewiduje czterodniowy pobyt młodzieży polskiej i czeskiej (21-24.05.2013 r.) w Polsce oraz czterodniowy pobyt (14-17.05.2013 r.) w Czechach.

Działania projektu mają zaspokoić potrzeby aktywności młodzieży, jednocześnie uwrażliwiając ja na walory otaczającego środowiska.