Comenius REGIO - pierwsza wizyta robocza w Rybniku

8 października 2013 r do Urzędu Miasta Rybnika zawitali goście z Dorsten. Wizyta ta związana jest z realizacją projektu „Imaginative teachers. Motivation and activation of students with special needs.” realizowanego w ramach Programu Comenius Regio.

 

Jest to pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań roboczych. Kolejne spotkanie wiosną 2014r. odbędzie się w Dorsten.

 

Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy nauczycieli oraz wymiana doświadczeń, a także uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, co w rezultacie podniesie poziom motywacji wśród uczniów.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną kursy dla nauczycieli SOS-W w celu pogłębienia ich wiedzy na temat nowych i efektywnych metod i technik w nauczaniu osób niepełnosprawnych. Po ukończeniu kursów nauczyciele będą mogli zaoferować uczniom szeroki wybór warsztatów pozalekcyjnych.

 

Koordynatorem projektu jest Urząd Miasta Rybnika. Partnerami projektu są: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku, Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”, a także trzy instytucje z Dorsten – Stadt Dorsten, Dorstener Arbeit oraz von Ketteler-Schule.

 

regio1

regio2