Chwałowicki Dzień Ziemi

W dniu 23.04.2014 zorganizowany został II Chwałowicki Dzień Ziemi z udziałem chwałowickich placówek oświatowych: przedszkoli 13 i 14, szkół podstawowych 13 i 35 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego. Barwne korowody stworzone przez uczniów przeszły przez dzielnicę Chwałowice, po czym spotkały się w parku z Domem Kultury gdzie czekała już Orkiestra Dęta KWK Chwałowice.

 

Uczestnicy korowodu wyposażeni byli w transparenty z proekologicznymi hasłami, atrybuty związane z czystą ziemią, kwiaty, stroiki, kwietne wianki i inne.

 

Każda z placówek oświatowych zaprezentowała się również w scence proekologicznej, związanej z hasłem przewodnim tegorocznego spotkania „Paląc śmieci, trujesz dzieci”.

Występy przybierały różne formy prezentacji scenicznej od wiersza przez piosenkę do prezentacji czysto teatralnych.

 

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani grochówką „z kotła”, dzięki której „mali ekolodzy” mogli zregenerować swoje siły po trudach marszu i prezentacji scenicznych.

 

Tekst: Dom Kultury Chwałowice