Certyfikat Wiarygodna Szkoła za rok szkolny 2012/2013

Trzy rybnickie szkoły: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych oraz Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku uzyskały Certyfikat Wiarygodna Szkoła za rok 2012/2013.

 

Szkoły spełniły warunki zawarte w Regulaminie Programu Wiarygodna Szkoła i są w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom.

 

Dzięki Certyfikatowi uczestnicy Programu wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreślją prestiż Szkoły i właściwe jej zarządzanie.