Certyfikat Jakości dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

Certyfikat Jakości  „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz "Lider Przedsiębiorczości"  otrzymał Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

 

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku od września 2006 roku uczestniczył w programie Szkoły Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komisją Nadzoru Finansowego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Program polegał na kształtowaniu wśród uczniów postawy przedsiębiorczej, dbaniu o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej, współpracy z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,  działaniach z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne, oraz przygotowaniu uczniów do rynku pracy.

 

Te wszystkie działania udało się zrealizować i sfinansować dzięki realizacji projektu Równy Start w Przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku.

 

Po zarejestrowaniu się do programu przeprowadzono weryfikację i spośród  78 szkół z województwa śląskiego ubiegających się o certyfikat wyłoniono 48 szkół w tym ZST, którym przyznano nominację do certyfikatu jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.
Na tym etapie realizacji projektu działanie szkoły  poddano zewnętrznej hospitacji  przez organizatorów i doradców metodycznych.
Po tej kontroli szkoła mogła przystąpić do ostatniego etapu już bezpośrednio związanego z certyfikacją.
No i udało się!

 

Kapituła Certyfikatu w składzie:
Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Danuta Jabłońska - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Marek Rocki - Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Zbigniew Modrzewski - Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
przyznała szkole Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

 

Na uroczystej gali w WOM-ie w Katowicach  w obecności Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Drosio  wręczony został Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. W województwie śląskim certyfikat uzyskało 36 szkół, w tym 2 szkoły z Rybnika.

 

Na gali Certyfikat Jakości i listy gratulacyjne od Śląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Śląskiego  odbierały: dyrektor ZST Grażyna Kohut, koordynator programu – Barbara Kuwaczka i przedstawicielka młodzieży - uczennica Katarzyna Gruszka. 

 

Certyfikat Jakości przyznawany jest  na 3 lata i świadczy o przynależności do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości oraz zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

 

 

"Lider Przedsiębiorczości"

Szkołę spotkało jeszcze jedno wyróżnienie.
28 kwietnia w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się ogólnopolskie Spotkanie „Najlepszych z Najlepszych” – spotkanie absolutnych Liderów Szkoły Przedsiębiorczości, nagrodzone zostały 64 szkoły (w tym 9 szkół z woj. śląskiego), które najlepiej spośród 205 wyróżnionych Certyfikatem Jakości Szkoły Przedsiębiorczości realizują zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, kształtują postawy przedsiębiorcze, przygotowując swoich absolwentów do dorosłego życia.
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku znalazła się w tej znakomitej czołówce.
Uroczystość ta była wyjątkową okazją do spotkania się przedstawicieli szkół, które otrzymały Certyfikat Jakości, przedstawicieli samorządu, w szczególności Urzędów Marszałkowskich oraz sektora biznesu. Poniedziałkowe Spotkanie Liderów „Szkoła Przedsiębiorczości” zaszczyciła swoją obecnością Pani Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele takich instytucji, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. 
Z rąk szacownych gości pani dyrektor Grażyna Kohut oraz Barbara Kuwaczka – koordynator, otrzymały wyróżnienia,  podziękowania oraz nagrody.