Budowlanka promuje zdrowie

Dbałość o zdrowie, zarówno to fizyczne, psychiczne a także społeczne, dzięki któremu potrafimy utrzymywać właściwe relacje z innymi – to w dzisiejszych czasach zadanie bardzo ważne dla każdego z nas. Szkoła jest miejscem, w którym uczeń spędza codziennie naprawdę sporo czasu, dlatego niezbędne jest, aby szkoła nie tylko stwarzała warunki, ale też promowała zachowania zdrowotne i zdrowy styl życia.

 

Zespół Szkół Budowlanych przez ostatnie trzy lata brał udział w programie Szkoły Promującej Zdrowie, czego efektem finalnym jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Przez ten czas Budowlanka realizowała konkretne działania, tak aby w szkole wprowadzić takie zmiany, które służą profilaktyce, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Rozmaitość działań profilaktycznych była naprawdę wielka i obejmowała bardzo różne obszary zdrowia i zdrowego stylu życia. Był więc, m.in. udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”, zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym dotyczące udzielania pierwszej pomocy, działania w zakresie profilaktyki nowotworowej, udział w warsztatach na temat zdrowia psychicznego i walki ze stresem, warsztaty dietetyczne, autorski projekt „Czy wiesz co jesz?”.

 

Szkoła podejmowała też konkretne działania promujące zdrowy styl życia. Podczas szkolnej debaty nt. zdrowia zostali powołani klasowi koordynatorzy ds. zdrowia. Szkoła uczestniczyła również w ogólnopolskim programie „WF z klasą”, w ramach którego prowadzona była akcja „Stop zwolnieniom z WF” oraz wprowadzono aktywne przerwy, podczas których młodzież z wielką chęcią i radością tańczyła belgijkę czy grała w piłkarzyki. Rokrocznie odbywały się akcje krwiodawstwa, w których oddano łącznie ponad 28 l krwi.

 

Ważnym elementem działań prozdrowotnych szkoły jest też dbałość o coraz lepszą bazę rekreacyjno-sportową i dydaktyczną. W 2014 roku zostało oddane do użytku wielofunkcyjne, oświetlone boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową. Szkoła posiada wyremontowany basen pływacki, z którego korzysta młodzież w ramach lekcji WF, ale gdzie odbywa się też wiele imprez, np. Mityng Pływacki o Puchar Dyrektora ZSB czy od organizowany od lat Maraton Pływacki. Od 2016 roku szkoła może pochwalić się nowoczesną, wielostanowiskową siłownią. Nie bez znaczenia również jest spokojne otoczenie szkoły z pięknym i dużym obszarem zieleni wokół, a także przestronne parkingi.

 

Minione trzy lata były dla Budowlanki bardzo pracowite, jednak to nie koniec tego typu działań, gdyż promocja zdrowia i działania prozdrowotne to proces, który w szkole toczy się nieustannie.

 

Tekst: ZSB

 

basen

ZSB